Downloads

U kunt de onderstaande links downloaden en inzien . 

Interessante links

Hoe verloopt de taalontwikkeling? Wat kunt u doen om het praten en luisteren van uw kind te verbeteren? Past het spraaktaalniveau bij de leeftijd van uw kind? Op kindentaal.nl vindt u info hierover.

www.kindentaal.nl

Logopediemateriaal

U kunt apps vinden die geschikt zijn voor logopedische problemen op ...

www.logo-apps.nl

Op Leesmevoor.nl kunt u samen met uw kind digitale prentenboeken (voor)lezen. Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van (jonge) kinderen.

www.leesmevoor.nl

Logopedie de Jong

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. In de privacyverklaring staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring Logopedie de Jong

Hieronder vindt u de betalingsvoorwaarden van Logopedie de Jong 

Betalingsvoorwaarden

Na afloop van de behandelperiode ontvangt u een enquête via email.
Wij willen graag weten wat u van onze zorgverlening vindt. Met behulp van uw mening kunnen wij onze zorg verbeteren. De enquête is anoniem.

Cliënttevredenheidsonderzoek CTO

Een logopedist kan in haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd  zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 is ook Logopedie de Jong verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. 

Meldcode kindermishandeling 
"Bedankt voor het geduld om ons kind goed te behandelen."

COPYRIGHT 2017 LOGOPEDIE DE JONG - TAAL IS ALLES | KVK 30244154 | WEBDESIGN INFIGOO CREATIEVE MEDIA